darktable page lede image
darktable page lede image

8.5. Inne widoki

Te opcje kontrolują pozostałe widoki: mapę i pokaz slajdów.

8.5.1. mapa / geolokacja

rysuj na mapie tylko te zdjęcia, które są aktualnie w kolekcjach i przefiltrowane

Użyj aktualnych ustawień filtra, aby wybrać geotagowane zdjęcia do oznaczenia w widoku mapy. To ograniczy rysowane zdjęcia do aktualnie pokazanych w rolce filmu, a przez to ograniczy potrzebny czas (domyślnie wyłączone).

maksymalna liczba zdjęć rysowana na mapie

Maksymalna ilość geotagowanych zdjęć, rysowanych na mapie. Zwiększenie tego parametru spowolni rysowanie mapy. Zmiana wymaga restartu aplikacji (domyślnie 100).

ładnie drukuj lokalizację zdjęcia

Pokazuj czytelniejszą wizualizację współrzędnych geograficznych w module informacji o zdjęciu (domyślnie włączone).