darktable page lede image
darktable page lede image

Preferencje i ustawienia

Rozdział 8. Preferencje i ustawienia

darktable ma wiele opcji, konfigurowalnych przez użytkowników. Menu konfiguracyjne można wywołać, klikając w górnej części ekranu.

8.1. Ogólne

Te opcje sterują wyglądem interfejsu darktable.

język interfejsu

Ustaw język interfejsu. Domyślny język systemu oznaczony jest przez * (wymaga restartu).

motyw

Ustaw motyw interfejsu użytkownika.

używaj systemowego rozmiaru czcionki

Wybierz tę opcję, żeby skorzystać z czcionki systemowej. Niezaznaczone da ci możliwość wyboru własnej czcionki w polu poniżej (domyślnie wł.).

rozmiar czcionki w punktach

Jeśli opcja "używaj systemowego rozmiaru czcionki" jest wyłączona, wprowadź rozmiar czcionki do użycia (w punktach). Rozmiar zostanie natychmiast zmieniony.

preferuj wydajność nad jakość

Jeśli włączone, miniaturki i podglądy renderowane są w niższej jakości, ale za to 4x szybciej. Możesz użyć tej opcji na wolniejszych komputerach.

DPI kontrolek GUI i tekstu

Dostosowuje globalną rozdzielczość GUI w celu przeskalowania kontrolek, przycisków, etykiet, itp. Zwiększ dla powiększenia GUI, zmniejsz w celu zwiększenia liczby informacji w oknach. Wpis -1 zastosuje ustawienie systemu operacyjnego. Wartość domyślna na większości systemów to 96 DPI. Ta opcja wymaga restartu do wejścia w życie.

zmodyfikuj wybrany motyw przy użyciu CSS poniżej

Zezwól (lub nie) na modyfikacje w polu tekstowym

edytor tekstowy CSS

Poza wyborem predefiniowanych tematów do zastosowania w całym darktable możesz również wprowadzać własne modyfikacje CSS dla doszlifowania wyglądu twojego darktable. Do tego celu służy pole tekstowe. Wystarczy po prostu z domyślnych plików CSS wziąć, co tylko chcesz.

For example, if you want to change main text color, let's say to apply a pure white color, just copy/paste line 76 from darktable.css to define a @grey_100 which is a pure white color set in same css file. That way, you will have that line in CSS editor:

@define-color fg_color @grey_100;

Po zakończeniu dopieszczania pliku CSS, kliknij przycisk 'zapisz i zastosuj', który zachowa modyfikacje do pliku ($HOME/.config/darktable/user.css) i niezwłocznie zastosuje je do bieżącej sesji darktable.

Jeśli po modyfikacji zapisów pojawią się problemy, możesz odznaczyć opcję "zmodyfikuj wybrany motyw przy użyciu CSS poniżej". To natychmiast przywróci temat w pierwotnej wersji, ale pozostawi twoje poprawki w edytorze, przez co można będzie przetestować je ponownie. Po prostu kliknij "zapisz i zastosuj" ponownie po wprowadzeniu poprawek. To ponownie zaznaczy opcję "zmodyfikuj wybrany motyw przy użyciu CSS poniżej" i zastosuje nowy CSS.

Jeśli pojawią się problemy z darktable, odznacz tę opcję, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany nie są źródłem tych problemów.