darktable page lede image
darktable page lede image

8.4. Ciemnia

sterowanie naciskiem pędzla dla masek cieniowanych

Określa, w jaki sposób siła nacisku tabletu graficznego wpływa na nowe pociągnięcia pędzlem (p. Sekcja 3.2.5.5, „Maska wektorowa”). Możesz kontrolować szerokość pędzla, jego twardość i krycie. Absolutna oznacza, że nacisk będzie definiował atrybut bezpośrednio wartością pomiędzy 0% a 100%. Względna oznacza, że odczyt nacisku dostosuje atrybut w zakresie od zera do predefiniowanej wartości (domyślnie wyłączone).

wygładzanie pociągnięć pędzla

Ustawia poziom wygładzania pociągnięć pędzlem. Mocniejsze wygładzenie prowadzi do mniejszej ilości węzłów i łatwiejszej edycji kosztem pogorszenia dokładności.

wyświetlanie indywidualnych kanałów koloru

Określa, jak wyświetlane są indywidualne kanały kolorów, kiedy aktywowano je w masce parametrycznej. Możesz wybrać pomiędzy fałszywym kolororem a skalą szarości (domyślnie fałszywy kolor).

wzór informacji o zdjęciu

Określa schemat informacji o obrazie w module ciemni. Sekcja 8.2.2, „opcje sesji” zawiera listę dostępnych wartości.

położenie informacji o zdjęciu

Określa położenie informacji o zdjęciu. Do wyboru mamy na górze po lewej, na górze pośrodku, na górze po prawej, na dole oraz ukryte (domyślnie na dole).

rozwiń jeden moduł ciemni na raz

Określa, jak wyświetlane są moduły ciemni. Jeśli opcja jest aktywna, wówczas rozwinięcie modułu poprzez klik zwija każdy inny rozwinięty moduł. Jeśli chcesz rozwinąć moduł bez zwijania innych, użyj Shift-klik. Deaktywacja tej opcji zamienia działanie kliknięcia i Shift-kliknięcia (domyślnie włączone).

zwijaj moduły tylko w bieżącej grupie

Rozwijając na raz jeden moduł ciemni (według poprzedniego ustawienia), zwija tylko moduły w widocznej grupie. Deaktywuj tę opcję, aby upewnić się, że moduły w innych grupach pozostaną również zwinięte (domyślnie wł.).

rozwiń moduł, gdy jest aktywowany i zwiń, gdy jest wyłączony

Opcja pozwala na automatyczne zwijanie i rozwijanie modułów w zależności od ich aktywności (domyślnie wył.)

przewiń do modułów ciemni podczas zwijania/rozwijania

Jeśli ta opcja jest aktywna, panel boczny ciemni przesunie na górę moduł, który został właśnie rozwinięty bądź zwinięty (domyślnie włączone).

ramka wokół zdjęcia w trybie ciemni

Przetwarza zdjęcie w ciemni z małą obwódką zadanych liczby pikseli dokoła (domyślnie 20).

wyświetl paski przewijania w centralnym widoku

Określa, czy paski przewijania będą wyświetlane w centralnym oknie.

metoda demozaikowania dla trybu ciemni bez przybliżenia

Interpolacja dla trybu ciemni poza widokiem 1:1: zawsze bilinearne (szybkie) jest najszybsza, ale nie najostrzejsza. co najwyżej PPG (rozsądne) korzysta z ppg + trybów interpolacji, jak poniżej, pełne (może być wolne) użyje ustawień dla pełnowymiarowego eksportu (domyślnie co najwyżej PPG (rozsądne)).

zmniejsz rozdzielczość podglądu obrazu

Ogranicza rozdzielczość okna podglądu w lewym górnym rogu ekranu. W konsekwencji obliczenia dla odświeżenia tego okna ograniczone są do 1/4, 1/9 lub 1/16 głównego okna. Czasami współrzędne uchwytów pożyczane są z podglądu, więc rzadko kiedy mogą one być użyteczne przy powrocie do pełnego skalowania.

kolory suwaków balansu bieli

Ustawia jeden z trybów (efekt emulacji lub kolor oświetlenia) lub brak koloru dla suwaka kontroli balansu bieli.

układ suwaków balansu koloru

Jeden z układów suwaków balansu koloru. Lista pionowa, układ tabelowy lub kolumnowy.

pokazuj przyciski z prawej strony nagłówków modułów

Określa, czy pokazywać trzy przyciski sterujące po prawej stronie nagłówka modułu. Przyciski dla wielu instancji, resetu i presetów pojawiają się zawsze, kiedy kursor znajduje się na module. W innych przypadkach mogą zostać ukryte w wielu sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy wąski panel utrudniłby odczytanie nazwy modułu. Dostępne niezależnie od szerokości panelu bądź długości nazwy: zawsze (pokaż), aktywne (ukryj), przyciemnij (pokaż przyciemnione). Dla wąskiego panelu: auto, zanikanie (stopniowo przyciemniaj). Dla długich nazw: dopasuj, gładko (stopniowo przyciemniaj), poślizg (przyciemniaj poszczególne przyciski).