darktable page lede image
darktable page lede image

8.9.2. xmp

zapisuj plik poboczny dla każdego zdjęcia

Te nadmiarowe pliki XMP mogą być później powtórnie zaimportowane do innej bazy, chroniąc zmiany na zdjęciach. Mocno zalecane jest pozostawienie tej opcji aktywnej, dzięki czemu nie stracisz danych w przypadku awarii bazy. Kopia zapasowa pliku raw i odpowiedniego pliku XMP pozwala na pełne odtworzenie pracy (domyślnie włączone).

zapisuj skompresowane etykiety xmp

Zapisy w znacznikach XMP stają się z biegiem czasu coraz większe i mogą przekroczyć dopuszczalny rozmiar dla przechowania historii w pliku wyjściowym podczas eksportu. Opcja pozwala na kompresję binarnych znaczników XMP dla zaoszczędzenia miejsca. Dostępne opcje to nigdy, zawsze i tylko duże (domyślna).

wyszukuj zaktualizowane pliki xmp przy starcie

Podczas startu sprawdza czasy modyfikacji wszystkich plików XMP, żeby dowiedzieć się, czy nie zostały one zmienione przez inne oprogramowanie. Jeśli znaleziono zmodyfikowane pliki XMP, program wyświetli menu, pozwalające zdecydować, które z plików XMP mają zostać przeładowane – zawartość plików XMP nadpisze rekordy w bazie darktable – a które pliki XMP mają zostać nadpisane zawartością rekordów z bazy. Włączenie tej opcji spowoduje również, że darktable sprawdzi pliki poboczne, dodane po czasie ostatniego importu – p. nałóż zawartość pomocniczego pliku txt na powiększonych zdjęciach (Sekcja 8.3, „Stół podświetlany”, domyślnie wyłączone).