darktable page lede image
darktable page lede image

Interfejs użytkownika

1.2. Interfejs użytkownika

Ten rozdział opisuje układ interfejsu użytkownika.

1.2.1. Widoki

darktable może pracować w kilku trybach bądź widokach. Pięć dostępnych widoków opisano w tym rozdziale. Pomiędzy nimi można przełączać się, klikając nazwę widoku w prawym górnym panelu – aktywny widok jest podświetlony – bądź też przy pomocy dostępnych klawiszy skrótu:

L przełącza na stół podświetlany (ang. lighttable)
D przełącza na ciemnię (ang. darkroom)
T przełącza na robienie zdjęć (ang. tethering)
M przełącza na mapę
S przełącza na pokaz slajdów (ang. slideshow)
P przełącza na wydruk (ang. print)

1.2.1.1. Stół podświetlany

Widok stołu podświetlanego to miejsce, z którego zarządzasz rolkami filmów. Tutaj możesz również oceniać zdjęcia, dodawać tekstowe i kolorowe etykiety, a także eksportować obrazy i wykonywać inne akcje (p. Rozdział 2, Stół podświetlany).

1.2.1.2. Ciemnia

W widoku ciemni wywołujesz pojedynczy obraz przy użyciu dostępnych modułów (p. Rozdział 3, Ciemnia).

1.2.1.3. Robienie zdjęć (tethering)

Ten widok służy do robienia zdjęć aparatem, podpiętym do komputera, oraz do zdalnego przechwytywania zdjęć, pobieranych i wyświetlanych na ekranie komputera (p. Rozdział 4, Robienie zdjęć (tethering)).

1.2.1.4. Mapa

Ten widok pokazuje zdjęcia z danymi geotagowania na mapie oraz pozwala ręcznie geotagować nowe zdjęcia (p. Rozdział 5, Mapa).

1.2.1.5. Pokaz slajdów

Ten widok prezentuje zdjęcia w formie pokazu slajdów, przetwarzając je w locie (p. Rozdział 6, Pokaz slajdów).

1.2.1.6. Wydruk

Z tego widoku możesz przesłać zdjęcia do wydruku (p. Rozdział 7, Wydruk).