darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.4. Oś czasu

W widoku menedżera plików stołu podświetlanego, na dole możesz wyświetlić oś czasu kombinacją klawiszy Ctrl+F. Pozwala to na ograniczenie widoku zdjęć do zadanego przedziału czasowego.

Wewnątrz osi czasu można wybierać pokazanie poprzednich i następnych dat kółkiem myszy. Ctrl+(kółko myszy) pozwala na powiększanie / pomniejszanie szczegółów osi czasu.

Zdjęcia z przedziału czasu można wybierać również zaznaczając obszar LPM na osi czasu.