darktable page lede image
darktable page lede image

4.2. Panele tetheringu

Ten rozdział zawiera dokumentację paneli widoku tetheringu.

4.2.1. Sesja

Sesja to seria naświetleń w trybie tetheringu i trafiających do pojedynczej rolki filmu. Nowa sesja to nowa rolka. Rolka filmu tworzona jest według tych samych zasad, co przy imporcie zdjęć do darktable.

To nieco niewygodne, ale konfiguracja struktury nośnika na razie dokonywana jest w oknie importu z aparatu.