darktable page lede image
darktable page lede image

4.3.2. Ujęcia poklatkowe

Film poklatkowy (ang. timelapse) to video, sklejone ze zdjęć zrobionych w sekwencji czasu. Typowy przykład to timelapse miejski, pokazujący chmury, ruch uliczny, itp.

Żeby ustawić film poklatkowy, stwórz nową sesję, jak opisaliśmy wcześniej. Zdecyduj, czy chcesz robić zdjęcia w trybie manualnym czy automatycznym. Wybierz tryb automatyczny w sytuacjach, kiedy światło zmienia się znacząco w trakcie sesji, na przykład zastosowanie go w sesji dwudziestoczterogodzinnej pozwoli ci zachować lepszą kontrolę nad światłem.

Panel ustawień kamery to miejsce, w którym definiujesz opóźnienie i parametry sesji. Te ostatnie określają, ile zdjęć w serii chcesz wykonać i ile ma trwać interwał czasowy pomiędzy poszczególnymi ujęciami.

Aby rozpocząć przechwytywanie, kliknij przycisk przechwytywania w tym samym panelu i obserwuj, jak rolka wypełnia się zdjęciami. Ostatnie zdjęcie zawsze zostanie wyświetlone na środku.