darktable page lede image
darktable page lede image

Robienie zdjęć (tethering)

Rozdział 4. Robienie zdjęć (tethering)

Widok robienia zdjęć pozwala na przechwytywanie obrazów z podłączonego aparatu bezpośrednio do darktable.

4.1. Przegląd

Żeby skorzystać z opcji robienia zdjęć, musisz podłączyć aparat do komputera kablem USB. Komputer może spytać, czy zamontować albo przejrzeć podłączony aparat. Nie zezwalaj na żadne z nich. Jeśli stanie się to automatycznie, wówczas odmontuj/wysuń aparat. Ten krok jest wymagany, żeby darktable mógł sam zablokować aparat.

Po podłączeniu kabla USB, sprawdź panel importu w module stołu podświetlanego (p. Sekcja 2.3.1, „Import”). Jeśli twój aparat nie jest widoczny w panelu, kliknij przycisk wyszukaj urządzenia, a on pojawi się z dwiema funkcjami: importuj z aparatu oraz robienie zdjęć. Kliknij robienie zdjęć, aby wejść w tryb... robienia zdjęć.

darktable korzysta z gphoto2 do współpracy z twoim aparatem. Jeśli pojawiają się problemy z wykryciem aparatu jak opisano to poniżej, sprawdź w tym rozdziale sekcję rozwiązywania problemów dla sprawdzenia, czy aparat posiada wsparcie dla tetheringu.

4.1.1. Robienie zdjęć (tethering)

Na środku widoku pokazywane są przechwycone właśnie zdjęcia. Możesz je robić albo przy użyciu interfejsu darktable, albo wyzwalając ręcznie aparat. Jeśli korzystasz z podglądu LiveView, ujęcie pokaże się na środku widoku.

Przy rozpoczynaniu pracy w tetheringu utworzona zostanie rolka filmowa o takiej samej strukturze, jak podczas importu z aparatu. Kod zadania zostanie wstępnie określony jako capture.

Jeśli chcesz grupować kadry z sesji w różne rolki filmów, powinieneś użyć panelu sesji po prawej stronie. Po wprowadzeniu nowej nazwy i wciśnięciu Enter zostanie utworzona nowa rolka, do której zostaną przypisane przechwycone zdjęcia.

darktable udostępnia kilka ciekawych narzędzi do ustawienia zdjęcia z poziomu interfejsu użytkownika. Możesz ustawić zdjęcia poklatkowe i brackety dla obrazów HDR. Konfiguracja jest tak dynamiczna, że możesz tworzyć nawet sekwencje bracketów – sprawdź… Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji panelu zdjęć i w przykładach w tym rozdziale.