darktable page lede image
darktable page lede image

8.10.2. etykiety

pomiń hierarchię w prostych listach tagów

Podczas tworzenia pliku XMP etykiety hierarchiczne są również dodawane jako prosta, niehierarchiczna lista, aby umożliwić ich odczyt w innych programach. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, darktable zapisze tylko ostatni człon i zignoruje resztę, więc z "foo|bar|baz" "baz".

wyłącz automatyczne uzupełnianie

Automatyczne uzupełnianie bywa użyteczne dla wprowadzających etykiety głównie z klawiatury. Dla pozostałych może być mylące. (wymaga restartu darktable)