darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.10. Style

Ten panel oferuje potężną możliwość darktable: przechowanie historii jako stylu i zastosowanie jej do innych zdjęć. Style są tworzone w tym panelu lub w ciemni (p. Sekcja 3.3.4, „Historia”). Zarządzane są z poziomu stołu podświetlanego, gdzie można je tworzyć, stosować, edytować i kasować.

2.3.10.1. Użycie

Ten panel wyświetla listę dostępnych stylów. Pole wyszukiwania nad listą pozwala na wprowadzenie łańcucha znaków, wyszukiwanego w nazwach i opisach stylów, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie wyświetlanej listy do pasujących elementów. Możesz wybierać pomiędzy trybami dołączania lub nadpisania dla kontroli sposobu stosowania stylu.

Podwójne kliknięcie na nazwie stylu stosuje go do wszystkich zaznaczonych zdjęć. Styl może zostać zastosowany poprzez podmianę historii (tryb nadpisz) lub przez dołączenie do historii (tryb dołącz ) docelowych zdjęć.

zduplikuj

Podczas stosowania stylu do zaznaczonych obrazów, aktywacja tej opcji spowoduje stworzenie duplikatu pliku przed zastosowaniem tego stylu. Odznacz tę opcję, jeśli chesz wypróbować różne style bez tworzenia wielu duplikatów; w takim przypadku jednak cała istniejąca historia zostanie nadpisana i nie będzie mogła zostać odzyskana.

utwórz

Ta opcja tworzy nowy styl z historii zaznaczonych obrazów. Dla każdego zdjęcia pojawia sie okno tworzenia stylu. Musisz określić unikalną nazwę dla nowego stylu, możesz też dodać dodatkowy opis. Masz również opcję odznaczenia pozycji historii, których nie chcesz dołączyć do tworzonego właśnie stylu.

Panel wspiera widok hierarchii stylów, a to oznacza, że możesz tworzyć kategorie przy użyciu symbolu potoku | jako separatora. Na przykład wydruk|krzywa tonalna +0.5 EV stworzy kategorię "wydruk".

edycja

Style są kolekcjami elementów historii. Po naciśnięciu edytuj pojawia się okno, w którym możesz wybrać elementy do zaznaczenia bądź odznaczenia elementów historii. Zaznacz opcję zduplikuj, jeśli chcesz stworzyć nowy styl, zamiast nadpisywania istniejącego; w takim wypadku musisz tylko określić nową, unikalną nazwę stylu.

Zajrzyj powyżej do utwórz, aby dowiedzieć się, jak utworzyć widok hierarchiczny.

usuń

Usuwa zaznaczony styl, bez dalszych pytań.

importuj

Możesz importować styl, poprzednio zapisany w darktable. darktable przechowuje style jako pliki XML z rozszerzeniem .dtstyle.

eksportuj

Ta opcja zapisuje zaznaczony styl na dysku w pliku .dtstyle. Pozwala to na publikację stylów i ich współdzielenie z innymi.