darktable page lede image
darktable page lede image

8.9. Miejsca danych

Te opcje kontrolują użycie zasobów dyskowych przez darktable.

8.9.1. baza danych

sprawdź konieczność konserwacji bazy danych

Opcja wskazuje, kiedy sprawdzić fragmentację bazy danych i przeprowadzić jej konserwację.

próg fragmentacji bazy danych

Próg fragmentacji, po przekroczeniu którego sygnalizować konieczność przeprowadzenia konserwacji bazy.