darktable page lede image
darktable page lede image

3.3.3. Migawki

Możesz tworzyć migawki zdjęć w czasie ich przetwarzania. Migawka jest przechowywana jako mapa bitowa bieżącego widoku centralnego i jest przechowywana, dopóki pozostajesz w ciemni. Migawka może później zostać zaznaczona i nałożona na centralny widok dla porównania (po lewej migawka, po prawej obraz bieżący) dla doprecyzowania parametrów modułu. Może ona również być łączona z historią (p. Sekcja 3.3.4, „Historia”) dla porównania migawki z różnymi etapami pracy nad zdjęciem.

Możesz kontrolować podzielony widok poprzez przesuwanie linii podziału. Kiedy przesuniesz kursor nad linię podziału, na środku linii pojawi się ikonka obrotu. Klikając na nią, możesz przełączać się pomiędzy pionowym a poziomym podziałem okna.