darktable page lede image
darktable page lede image

Rozdział 6. Pokaz slajdów

Widok pokazu slajdów rozpoczyna pokaz slajdów bieżącej kolekcji.

6.1. Przegląd

Przełączenie na widok pokazu slajdów uruchomi go ze zdjęć bieżącej kolekcji, z aktywnymi regułami filtra i porządkiem sortowania. Więcej informacji o definiowaniu kolekcji, filtrowaniu i porządku sortowania zawiera Sekcja 2.3.2, „Kolekcja obrazów” oraz Sekcja 2.2.5, „Filtrowanie i kolejność sortowania”.

Wyświetlanie zdjęć zoptymalizowane jest dla pełnego ekranu. Dlatego też powinieneś uruchamiać darktable w trybie pełnoekranowym, przełączanym klawiszem F11. Możesz również wcisnąć Tab dla ukrycia wszystkich pozostałych paneli – przede wszystkim opcji filtrowania w górnym panelu.