darktable page lede image
darktable page lede image

8.11.4. moduły użytkowe

Skróty w sekcji modułów użytkowych stosowane są do modułów nie używanych do przetwarzania obrazu, mogą pojawić się po przeciwnej stronie ekranu i odnosić się do jednego lub wielu widoków.

Podobnie jak przy modułach eksploatacyjnych, dostępne są niektóre skróty klawiszowe:

  • pokaż moduł – rozwija bądź zwija moduł

  • resetuj parametry modułu – resetuje moduł do stanu domyślnego

  • pokaż menu presetów – pokazuje menu presetów modułu

Niektóre z powyższych opcji nie mają zastosowania we wszystkich modułach.