darktable page lede image
darktable page lede image

Importuj/Eksportuj/Domyślnie

8.11.2. Importuj/Eksportuj/Domyślnie

Możesz wyeksportować mapowania skrótów do pliku bądź zaimportować je z pliku.

Wciśnij "Domyślnie", jeśli chcesz przywrócić skróty do ich początkowego stanu. Uważaj, ponieważ nie ma możliwości ich przywrócenia (poza odczytem uprzednio zapisanych w wyeksportowanym pliku).