darktable page lede image
darktable page lede image

8.11. Skróty klawiszowe

Duża część funkcjonalności darktable dostępna jest poprzez kombinacje klawiszy na klawiaturze lub na klawiaturze i myszce. Skróty te są konfigurowalne w zakładce skrótów okna preferencji. Wiele z nich ma wartości domyślne, ale większość może zostać zrekonfigurowana. Do skrótów można użyć dowolnego klawisza, a wiele może być modyfikowanych przy użyciu Shift, Ctrl or Alt.

8.11.1. Dostosowanie skrótów klawiszowych

8.11.1.1. Dodawanie/edycja skrótu

W celu dodania lub usunięcia skrótu przejdź do akcji, której przypisanie chcesz zmienić, i podwójnie kliknij. Teraz możesz wprowadzić nową kombinację klawiszy dla wybranej akcji.

W razie konfliktu pojawi się okienko z opcją zachowania istniejącego skrótu bądź jego zmiany. W zależności od kontekstu, ten sam skrót może wywoływać kilka akcji. Ta sama kombinacja klawiszy może na przykład funkcjonować dla określonej akcji w module stołu podświetlanego i innej w module ciemni.

8.11.1.2. Usuń skrót

Chcąc usunąć skrót klawiszowy, kliknij na akcję, której skrót chcesz usunąć, i wciśnij klawisz backspace.

8.11.1.3. Szukaj

Na dole okna skrótów znajduje się klawisz wyszukiwania. Wprowadź poszukiwany tekst i wciśnij klawisz wyszukiwania. Następne wciśnięcia klawisza Enter odwiedzą wszystkie wyszukane akcje.