darktable page lede image
darktable page lede image

Pomoc skrótów klawiszowych

1.2.6. Pomoc skrótów klawiszowych

Możesz wyświetlić wszystkie dostępne w danym momencie skróty klawiszowe, wciskając klawisz H.

Do pozostawienia okna skrótów służy przycisk w prawym górnym rogu okna.