darktable page lede image
darktable page lede image

8.2.2. opcje sesji

Te opcje określają schemat nazw, używany podczas importu zdjęć z podłączonego aparatu (p. Sekcja 2.3.1, „Import”) i w trybie tetheringu (p. Rozdział 4, Robienie zdjęć (tethering)).

Wzór nazwy składa się z trzech części: część bazowa określa katalog nadrzędny, część sesji określa podkatalog, zdefiniowany dla danej sesji importu, a część plikowa – strukturę nazwy każdego importowanego zdjęcia.

W schemacie nazwy można korzystać z kilku zmiennych:

$(HOME) katalog domowy, określony przez system
$(PICTURES_FOLDER) folder obrazów zdefiniowany w systemie (zazwyczaj $HOME/Pictures)
$(DESKTOP) folder pulpitu zdefiniowany w systemie (zazwyczaj $HOME/Desktop)
$(USERNAME) nazwa konta użytkownika w systemie
$(FILE_NAME) nazwa (basename) importowanego zdjęcia
$(FILE_EXTENSION) rozszerzenie importowanego zdjęcia
$(JOBCODE) unikatowy identyfikator zadania importu
$(SEQUENCE) numer kolejny w zadaniu importu
$(MAX_WIDTH) ograniczenie maksymalnej wysokości zdjęcia przy imporcie
$(MAX_HEIGHT) ograniczenie maksymalnej szerokości zdjęcia przy imporcie
$(ID) unikatowy numer identyfikacyjny zdjęcia w bazie darktable
$(YEAR) rok daty importu
$(MONTH) miesiąc daty importu
$(DAY) dzień daty importu
$(HOUR) godzina czasu importu
$(MINUTE) minuta czasu importu
$(SECOND) sekunda czasu importu
$(EXIF_YEAR) rok zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_MONTH) miesiąc zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_DAY) dzień zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_HOUR) godzina zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_MINUTE) minuta zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_SECOND) sekundy zrobienia zdjęcia (dane Exif)
$(EXIF_ISO) czułość ISO (dane Exif)
schemat nazwy katalogu bazowego

Część schematu nazwy, definiująca katalog bazowy (domyślnie $(PICTURES_FOLDER)/Darktable).

schemat nazwy podkatalogu

Część schematu nazwy, definiująca podkatalog (domyślnie $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(JOBCODE)).

schemat nazwy pliku

Część schematu nazwy, definiująca nazwę pliku (domyślnie $(YEAR)$(MONTH)$(DAY)_$(SEQUENCE).$(FILE_EXTENSION).