darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.8. Wybrane zdjęcia

Ten panel umożliwia wykonanie kilku akcji na wybranych zdjęciach.

2.3.8.1. Użycie

usuń

Usuwa zaznaczone zdjęcia z bazy darktable. Te zdjęcia nie pojawią się więcej na stole podświetlanym, ale pozostaną w systemie plików. Ponieważ darktable przechowuje na dysku pliki XMP z parametrami wywoływania, możesz później w pełni odtworzyć swoją pracę poprzez ponowny import tych zdjęć.

Sporządzając kopię zapasową swoich plików RAW, pamiętaj również o backupie plików XMP!

kosz

Usuwa zaznaczone zdjęcia z bazy darktable oraz pliki zdjęć z ich fizycznej lokalizacji. W zależności od ustawienia parametru przenoś pliki do kosza podczas kasowania zdjęć (Sekcja 8.7, „Zabezpieczenia”) opcja ta albo nieodwołalnie usuwa pliki z systemu, albo przenosi je do systemowego kosza.

Zobacz również opcję preferencji pytaj przed usunięciem zdjęć z dysku (Sekcja 8.7, „Zabezpieczenia”). Jeśli ta opcja konfiguracyjna nie jest aktywna, darktable usunie pliki bez dalszych pytań.

Kiedy usuwasz obraz z duplikatami, darktable przchowuje oryginalny plik na dysku, dopóki ostatni duplikat nie zostanie usunięty.

przenieś

Fizycznie przesuwa zaznaczone zdjęcia (plik rodzica plus wszystkie towarzyszące pliki poboczne XMP) do innego folderu w systemie plików. darktable nie nadpisuje zdjęć w folderze docelowym. Jeśli plik o takiej nazwie, jak przenoszony, istnieje w docelowym folderze, nie zostanie on zmieniony.

kopiuj

Fizycznie kopiuje zaznaczone zdjęcia (plik rodzica plus wszystkie towarzyszące pliki poboczne XMP) do innego folderu w systemie plików. Jeśli taki plik istnieje już w folderze docelowym, nie zostanie on nadpisany – zamiast tego utworzony zostanie nowy duplikat z istniejącą historią.

utwórz HDR

Tworzy obraz o dużym zakresie tonalnym z wybranych zdjęć i zapisuje go w nowym pliku źródłowym w formacie DNG. Zdjęcia muszą być prawidłowo wyrównane, co wymusza konieczność robienia ich ze stabilnego statywu. Obrazy HDR można również tworzyć w programach takich jak Luminance HDR, a później importować je do darktable w celu dalszej obróbki (p. Sekcja 2.3.1.3, „Wspierane formaty plików”). Zwróć uwagę, że darktable tworzy HDR tylko z plików raw.

zduplikuj

Tworzy wirtualną kopię zaznaczonych zdjęć wewnątrz darktable. Pozwoli to np. na testowanie różnych ustawień wywołania tego samego zdjęcia. Zduplikowane zdjęcia dzielą to samo zdjęcie wejściowe, ale każde z nich posiada własny plik XMP.

rotacja

Obraca zdjęcia w kierunku wskazówek zegara lub przeciwnym. Trzeci przycisk przywraca rotację obrazu do danych Exif. Ta cecha jest bezpośrednio połączona z modułem orientacji (p. Sekcja 3.4.1.14, „Orientacja”) – zmiany konwertowane są do zapisów historii tego modułu.

skopiuj lokalnie

Tworzy na dysku kopie lokalne zaznaczonych zdjęć. Kopie te mogą później zostać użyte w czasie, kiedy oryginalne obrazy nie będą dostępne (p. Sekcja 2.2.9, „Kopie lokalne”).

synchronizuj kopię lokalną

Synchronizuje pliki poboczne XMP kopii lokalnej i kopii w magazynie zewnętrznym. W razie potrzeby usuwa kopie lokalne. Zwróć uwagę, że jeśli lokalna kopia została zmodyfikowana, a zewnętrzny magazyn nie jest dostępny, wówczas kopia lokalna nie zostanie usunięta (p. Sekcja 2.2.9, „Kopie lokalne”).

zgrupuj

Tworzy nową grupę z zaznaczonych zdjęć (p. Sekcja 2.2.6, „Grupowanie zdjęć”).

rozgrupuj

Usuwa zaznaczone zdjęcia z grupy (p. Sekcja 2.2.6, „Grupowanie zdjęć”).