darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.7. Wybór

Ten panel pozwala na szybki wybór zdjęć wg popularnych kryteriów.

2.3.7.1. Użycie

wybierz wszystko

Wybiera wszystkie obrazy w bieżącym widoku (kolekcji) z uwzględnieniem filtrów.

wyczyść wybór

Odznacza wszystkie obrazy.

odwróć wybór

Wybiera wszystkie obrazy aktualnie niezaznaczone.

wybierz rolkę filmu

Wybiera wszystkie zdjęcia z tej samej rolki filmu, co aktualnie zaznaczone obrazy.

wybierz niezmieniane

Wybiera obrazy, które nie były jeszcze wywoływane.