darktable page lede image
darktable page lede image

8.7. Zabezpieczenia

Grupa opcji, kontrolująca zabezpieczenia pracy w darktable.

pytaj przed usunięciem zdjęć z bazy danych

Zawsze pytaj użytkownika przed usunięciem jakiegokolwiek zdjęcia z bazy danych (domyślnie włączone).

pytaj przed usunięciem zdjęć z dysku

Zawsze pytaj użytkownika przed usunięciem jakiegokolwiek zdjęcia z dysku (domyślnie włączone)

pytaj przed porzuceniem historii edycji

Czy pytać przed odłączeniem historii edycji któregokolwiek zdjęcia (domyślnie włączone).

przenoś pliki do kosza podczas kasowania zdjęć

Umieszcza pliki w systemowym kosztu, zamiast usuwać je fizycznie (domyślnie włączone).

pytaj przed przenoszeniem zdjęć z katalogu rolki filmu

Zawsze pyta przed przeniesieniem pliku (domyślnie włączone).

pytaj przed kopiowaniem zdjęć do nowej rolki filmu

Zawsze pytaj użytkownika przed skopiowaniem pliku (domyślnie włączone).

pytaj przed usunięciem pustych folderów

Czy pytać przed usunięciem pustego folderu. Może się to stać po przeniesieniu lub skasowaniu zdjęć (domyślnie wyłączone).

pytaj przed usunięciem etykiety

Zawsze pytaj przed usunięciem etykiety ze zdjęcia (domyślnie włączone).

pytaj przed usunięciem stylu

Czy pytać przed usunięciem stylu (domyślnie włączone).

pytaj przed usunięciem presetu

Czy pytać przed usunięciem lub nadpisaniem stylu (domyślnie włączone).