darktable page lede image
darktable page lede image

1.2.2. Układ ekranu

Ogólny układ ekranu jest podobny we wszystkich widokach. Środkowa część ekranu prezentuje najprzydatniejsze informacje danego widoku. Po bokach środkowego panelu znajdują się panele lewy, prawy, górny i dolny. Lewy panel ma głównie zastosowanie informacyjne. Prawy panel oferuje funkcje modyfikacji zdjęcia. Górny i dolny panel oferują dostęp do kilku ustawień i skrótów. Każdy z paneli można zwijać i rozwijać poprzez wciśnięcie małego trójkąta , znajdującego się przy krawędzi panelu.

Rozmiar lewego, prawego i dolnego panelu może być zmieniany przez przeciąganie ich krawędzi. Rozmiar i widoczność każdego panelu zapamiętywane są niezależnie dla poszczególnych widoków.

Widoczność panelu można również przełączać przy pomocy następujących skrótów klawiszowych:

TAB tymczasowo przełącza widok centralny na cały ekran. Powtórne wciśnięcie powraca do poprzedniego układu.
F11 przełącz tryb pełnoekranowy
Shift+Ctrl+t pokazuje/ukrywa górny panel (pomiędzy zdjęciem a górnym paskiem)
Shift+Ctrl+b pokazuje/ukrywa dolny panel (pomiędzy zdjęciem a rolką/osią czasu)
Shift+Ctrl+l pokazuje/ukrywa lewy panel
Shift+Ctrl+r pokaż/ukryj prawy panel
Ctrl+f pokazuje/ukrywa rolkę/oś czasu
Ctrl+h pokazuje/ukrywa górny panel
b pokazuje/ukrywa ramki okien i kontrolki zwijania paneli