darktable page lede image
darktable page lede image

Ostatnio użyte kolekcje

2.3.3. Ostatnio użyte kolekcje

Panel śledzi ostatnie używane przez ciebie kolekcje, możesz więc przeskoczyć do ostatnio używanych bez konieczności pamiętania reguł, określonych w kolekcji.