darktable page lede image
darktable page lede image

7.2. Użycie

Moduł wydruku posiada wiele opcji. W tym rozdziale opiszemy panel.

7.2.1. Sekcja drukarki

drukarka

Ta sekcja pozwala na wybór jednej z zainstalowanych drukarek.

media

Rodzaj papieru w drukarce (Plain Paper, Luster Photo Paper, etc.).

profil

Profil ICC drukarki dla załadowanego papieru. To jest profil zdefiniowany dla drukarki i znajdującego się w niej papieru. Profil jest ostatnią transformacją przestrzeni barwnej w drodze do osiągnięcia wysokiej jakości wydruku.

sposób odwzorowania barw

Sposób odwzorowania barw na wydruku (percepcyjny, względny kolorymetryczny, saturacyjny lub absolutny kolorymetryczny). Sekcja 3.2.6.3, „Sposób odwzorowania barw” zawiera więcej informacji.

kompensacja punktu czerni

Czy dostosować punkt czerni profilu wejściowego, który często jest jaśniejszy, niż profil wejściowy. Powinno być włączone, jeśli powyższy sposób odzworowania barw ustawiony jest na względny kolorymetryczny.