darktable page lede image
darktable page lede image

7.2.3. Ustawienia wydruku

profil

Pozwala na wybór profilu eksportu. Zostanie on użyty jako punkt wyjścia do następnych przekształceń przy użyciu powyższego profilu ICC. Na ogół lepiej jest wybrać szerszy gamut, jak na przykład AdobeRGB, niż węższy jak sRGB.

sposób odwzorowania barw

Opcja ustawia sposób odwzorowania barw podczas eksportu zdjęcia. Więcej informacji zawiera Sekcja 3.2.6.3, „Sposób odwzorowania barw”.

styl

Określa styl do zastosowania podczas eksportu, domyślnie żaden. Dokładniejszy opis stosowania stylu podczas eksportu zawiera opis panelu eksportu (Sekcja 2.3.14, „Eksportuj zaznaczone”).

tryb

Określa, czy styl zostanie zastosowany do istniejącej historii, czy całkowicie ją zamieni. Więcej informacji zawiera Sekcja 2.3.14, „Eksportuj zaznaczone”.