darktable page lede image
darktable page lede image

Rozdział 7. Wydruk

Widok wydruku pozwala przekierować wybrane zdjęcie na twoją drukarkę.

7.1. Przegląd

Ten widok dotyczy wydruku – lub też radości dawania życia fotografii, którą można powiesić na ścianie. Drukowanie nie jest proste – pod uwagę należy wziąć wiele aspektów technicznych.

Po wybraniu zdjęcia w widoku stołu podświetlanego (p. Sekcja 2.1, „Przegląd”) możesz przejść do widoku wydruku, w którym można wybrać szereg opcji, decydujących o kształcie wydruku i wyborze odpowiedniej drukarki.

Środkowy obszar wyświetla układ zdjęcia na papierze (biały rejon). Można czasem zaobserwować także szarą ramkę dokoła zdjęcia, reprezentującą obszar druku (strona pomniejszona o ramkę), nie wypełnioną zdjęciem.

Po lewej stronie widzimy panel kolekcji obrazów, którego szczegółowy opis zawiera Sekcja 2.3.2, „Kolekcja obrazów”. Panel pozwala określić, które zdjęcia mają znaleźć się na rolce filmu. Widoczność rolki filmu – definiowana w dolnym panelu – może być przełączana poprzez Ctrl-f (p. Sekcja 1.2.3, „Rolka filmu”). Po lewej stronie znajduje się również panel informacji o obrazie, wyświetlający użyteczne dane Exif zdjęcia w środkowym obszarze lub odpowiednio zdjęcie rolki filmu pod kursorem myszy (p. Sekcja 2.3.5, „Informacje o obrazie”).

Panel ustawień wydruku po prawej stronie ma szereg opcji dotyczących układu zdjęcia na stronie, wyboru papieru, opcji dla eksportu, itd. Moduł opisany jest szerzej w poniższym rozdziale.

Moduł wspiera profil ICC drukarki, co jest rzeczą obowiązkową, kiedy chcesz uzyskać wydruk o wysokiej jakości, zbliżony do zdjęcia, uzyskiwanego na monitorze.

Należy pamiętać, że profile ICC dostarczane przez producentów papieru i/lub drukarek nie mogą być używane w systemie GNU/Linux, ponieważ zależą one od sterowników drukarki. Moduł wydruku darktable korzysta z CUPS, a dla tego systemu nie istnieją gotowe do użycia profile ICC.