darktable page lede image
darktable page lede image

7.2.4. Przycisk Wydruk

Na dole prawego panelu znajduje się przycisk wydruk. Po jego kliknięciu zdjęcie jest eksportowane z zaznaczonymi opcjami i wysyłane do drukarki.