darktable page lede image
darktable page lede image

8.12. Presety

To menu prezentuje presety zdefiniowane dla poszczególnych modułów darktable. W tym oknie określasz, czy określony preset użytkownika zostanie automatycznie zastosowany do pasujących do niego zdjęć. Przyciskiem importu u dołu okna możesz zaimportować wcześniej zapisany preset.

darktable wyposażony jest w zestaw predefiniowanych presetów dla wielu modułów. Dodatkowo możesz definiować własne presety z każdego modułu ciemni (p. Sekcja 3.2.3, „Presety modułu”).

Predefiniowane presety oznaczone są symbolem kłódki. Ich właściwości nie można zmieniać..

Podwójne kliknięcie na presecie użytkownika otwiera menu. Pozwala ono na edycję presetu lub jego zapis do zewnętrznego pliku .dtpreset.

automatycznie stosuj ten preset do dopasowania zdjęć

Aktywuj tę opcję, żeby automatycznie zastosować preset do nowo importowanych zdjęć; wyświetli się zestaw pól, gdzie możesz zdefiniować kryteria danych Exif, według których zostaną wybrane zdjęcia.

pokazuj ten preset tylko dla pasujących zdjęć

Aktywuj tę opcję, żeby ukryć presety ciemni nie spełniające podanych warunków.

model

Łańcuch znakowy do dopasowania pola modelu aparatu w danych Exif; możesz użyć "%" jako wieloznacznika.

producent

Łańcuch znakowy do dopasowania pola producenta w danych Exif; możesz użyć "%" jako wieloznacznika.

obiektyw

Łańcuch znakowy do dopasowania pola obiektywu w danych Exif; możesz użyć "%" jako wieloznacznika.

iso

zastosuj preset tylko wtedy, kiedy wartość ISO zdjęcia zawiera się w podanym zakresie.

ekspozycja

zastosuj preset tylko wtedy, kiedy czas naświetlania zdjęcia zawiera się w podanym zakresie; "ustaw "+" jako górną wartość, żeby dopasować skrajnie długie czasy naświetlania.

przysłona

zastosuj preset tylko wtedy, kiedy przysłona zdjęcia zawiera się w podanym zakresie; ustaw "f/0" jako dolną wartość, żeby dopasować skrajnie otwarte przysłony; ustaw "f/+" jako górną wartość, żeby dopasować skrajnie domknięte przysłony;

długość ogniskowej

zastosuj preset tylko wtedy, kiedy ogniskowa zdjęcia zawiera się w podanym zakresie (od 0 do 1000).