darktable page lede image
darktable page lede image

1.2.4. Preferencje

Przycisk , znajdujący się w górnym panelu, pozwala na definiowanie różnych parametrów, kontrolujących zachowanie darktable.

Opcje na ogół nie wymagają wyjaśnień. Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, przytrzymaj kursor myszy nad etykietą albo polem tekstowym, żeby wyświetlić pomoc kontekstową. Rozdział 8, Preferencje i ustawienia zawiera opis wszystkich parametrów konfiguracyjnych.