darktable page lede image
darktable page lede image

Przedmowa

Wersje podręcznika i odpowiadające mu wersje programu przedstawiono poniżej:

  wersja data
podręcznik 3.0.0 Grudzień 2019
darktable 3.0 Grudzień 2019

Tłumaczenie niniejszego podręcznika na języki lokalne stworzyli Federico Bruni, Maurizio Paglia, Matteo Mardegan, Victor Lamoine, Michel Leblond, María Gracia Leandro, Pierre Metzner, Christian Kanzian, Wolfgang Arndt, Łukasz Karcz, Artur Mercik oraz Edgar De la Luz.

Gorące podziękowania dla współtwórców tego podręcznika. Szczególnie wielkie dzięki za korektę, poprawki stylu, konstruktywną krytykę i cenny wkład, który wnieśli Colin Adams, Mark Garrow, Simon Harhues, István Kovács, Jean-Luc Coulon, Rudolf Martin, Ammon Riley, Rob Z. Smith, Andrew Toskin oraz David Vincent-Jones.