darktable page lede image
darktable page lede image

8.10. Różne

8.10.1. interfejs użytkownika

kółko myszy domyślnie przewija moduły w panelach bocznych

Jeśli włączone, kółko myszy przewija boczny panel modułów, a Ctrl+Alt+kółko – obszar danych modułu. Jeśli wyłączone, zachowanie jest odwrotne (domyślnie wył.)

zawsze wyświetlaj paski przewijania paneli

Określa, czy paski przewijania powinny być widoczne zawsze, czy tylko w razie potrzeby (domyślnie wł.) (wymaga restartu)

sposób pobierania profilu monitora

Opcja pozwala wymusić określony sposób pobierania profilu monitora do zarządzania kolorem (p. Sekcja 3.2.6.2, „Metoda renderingu”). W ustawieniu domyślnym (wszystkie) darktable albo odpyta xatom z X servera, albo usługę systemową colord. Możesz ustawić konkretną opcję xatom lub colord dla wymuszenia określonej metody, jeśli inne opcje dają złe rezultaty.