darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.12. Edytor metadanych

Edytuj metadane obrazu: tytuł, opis, twórca, wydawca i prawa. Możesz zdefiniować własne wartości domyślne, jeśli jakieś ustawienia mają być często stosowane.

2.3.12.1. Użycie

wyczyść

Usuwa istniejące metadane z zaznaczonego obrazu/ów.

zastosuj

Zastosuj nowe ustawienia z pól powyżej do zaznaczonego obrazu/ów.