darktable page lede image
darktable page lede image

5.2.5. Nadawanie etykiet

Panel etykiet pozwala zarówno na dodawanie i odłączanie różnych etykiet, jak i ich tworzenie i usuwanie. Podzielony jest na dwie części. Górna zawiera etykiety aktualnie skojarzone ze zdjęciem. Dolna – wszystkie dostępne. Musisz wybrać zdjęcie lub przenieść na nie kursor, żeby wyświetlić dane. Więcej informacji zawiera Sekcja 2.3.13, „Nadawanie etykiet”.