darktable page lede image
darktable page lede image

5.2.4. Ustawienia mapy

W panelu ustawień mapy możesz wybrać preferowanego dostawcę map. Niektórzy oferują różne warstwy, takie jak widok satelitarny, między którymi można przełączać aktualny widok.

5.2.4.1. Użycie

wyświetl nakładkę

Określa, czy wyświetlać kontrolki nakładki w lewym górnym roku widoku centralnego.

wyfiltrowane zdjęcia

Jeśli zaznaczone, w centralnym widoku będą wyświetlane tylko zdjęcia z bieżącej rolki. Jeśli nie, z bieżącej biblioteki będą wyświetlane wszystkie zdjęcia, posiadające zapisane koordynaty GPS.

współczynnik rozmiaru grupy

Zwiększa bądź zmniejsza zasięg wpływu grup zdjęć.

minimalna liczba obrazów w grupie

Ustawia minimalną ilość zdjęć do stworzenia grupy zdjęć.