darktable page lede image
darktable page lede image

5.2. Panele mapy

Ten rozdział zawiera dokumentację paneli widoku mapy.

5.2.1. Panele po lewej

Panele po lewej stronie znane są już z trybu stołu podświetlanego (Sekcja 2.3, „Panele stołu podświetlanego”).

Określ reguły wyboru zdjęć przy pomocy panelu kolekcji obrazów. Ostatnio używane kolekcje mogą być wybrane po nazwie w panelu poniżej. W panelu informacji o obrazie możesz również przejrzeć ogólną informację o zdjęciu, znajdujacym się aktualnie pod kursorem.