darktable page lede image
darktable page lede image

Rozdział 5. Mapa

W widoku Mapy geotagujesz swoje zdjęcia.

5.1. Przegląd

Widok mapy pokaże mapę świata z aktualnie otwartym zdjęciem lub rolką filmu ze zdjęciami przypiętymi do konkretnych miejsc. Ta opcja wymaga zdjęć otagowanych geograficznie przy pomocy aparatu z taką funkcją. Nowsze modele, w tym smartfony, są już wyposażone w odbiorniki GPS. Starsze modele mogą potrzebować dodatkowego sprzętu GPS.

Nawet jeśli aparat nie wspiera tej możliwości, pozostaje metoda alternatywna. darktable potrafi dopasować datę i godzinę Exif ze zdjęć do oddzielnego pliku danych GPX, stworzonego w lokalizatorze GPS, nagrywającym ruch. Może to być urządzenie na rękę bądź aplikacja GPX na smartfonie. Dopasowanie można wykonać w widoku stołu podświetlanego (p. Sekcja 2.3.11, „Geotagowanie”).

5.1.1. Wyśrodkuj widok mapy

Na środku widoku mapy widzimy mapę.

Dane mapy brane są z otwartych źródeł w internecie. Nowe dane dostępne są tylko, jeśli masz połączenie internetowe. darktable przechowuje dane poprzednio ładowanych map w dyskowej pamięci podręcznej.

Myszka umożliwia nawigację na mapie. Kliknięcie przesunie mapę; rolką myszy możesz regulować jej powiększenie.

Kontrolki i informacje na ekranie pomogą ci znaleźć trasę. Obszar nawigacji umiejscowiony jest po lewej stronie mapy. Możesz skorzystać z niego jako alternatywy dla przeciągania kursora i przewijania rolką. Skala mapy wyświetlona jest w lewym dolnym rogu. W prawym dolnym rogu widzisz współrzędne geograficzne środka mapy.

Zdjęcia posiadające już atrybuty współrzędnych w swoich metadanych wyświetlane są jako małe ikonki na mapie. Obrazy blisko siebie są grupowane, a licznik grupowanych zdjęć wyświetla się w lewym dolnym rogu.

Żeby przypisać koordynaty do zdjęcia, aktywuj rolkę filmu w dolnym panelu (wciskając Ctrl-F). W prosty sposób przypisz lokalizację do zdjęcia, przenosząc jego ikonę z rolki filmu na pożądaną pozycję na mapie. darktable zarejestruje nową pozycję (długość i szerokość geograficzną) jako część metadanych zdjęcia. Tę informację będą również zawierać zdjęcia, które wyeksportujesz.

Jeśli chcesz usunąć koordynaty ze zdjęcia, przesuń to zdjęcie z mapy na rolkę filmu.

Zdjęcia z bliskich obszarów są grupowane. Kryteriami grupowania możesz sterować poprzez ustawienia mapy. Liczba wyświetlana w lewym dolnym rogu miniaturki pokazuje liczbę zdjęć w grupie. Jeśli jest biała, oznacza to, że wszystkie zdjęcia zrobiono dokładnie w tej samej lokacji. W przeciwnym przypadku wskaźnik jest żółty.

Przewijanie rolką myszy nad grupą zdjęć przewija tę grupę.

Normalnie zdjęcia posiadają czarną obwódkę. Obwódka jest biała, jeśli wybrano przynajmniej jedno zdjęcie z grupy.

Kliknij i przeciągnij zdjęcie, żeby dostosować jego współrzędne. Ctrl-klik przesunie całą grupę.

Po prawej i lewej stronie środkowej mapy znajdują się panele dodatkowej kontroli.

5.1.2. Cofnij/ponów

Wszystkie ruchy zdjęcia na mapie są rejestrowane w darktable. Możliwe jest więc cofanie bądź ponawianie takich zmian w celu powrotu do okreslonego stanu. Zauważ jednak, że choć licznik cofnięć/ponowień jest nieograniczony, zmiany zostaną utracone po wyjściu z trybu mapy.

Domyślne skróty klawiszowe to:

  • Ctrl-Z : cofnij ostanią czynność

  • Ctrl-Y: ponów ostatnio cofniętą operację (nie robi nic, jeśli nie cofnięto jeszcze żadnej operacji)