darktable page lede image
darktable page lede image

instalator skryptów Lua

2.3.6. instalator skryptów Lua

Panel udostępnia interfejs do instalacji skryptów lua w darktable. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlane sa instrukcje.
Wygląd panelu przy kolejnych uruchomieniach.

2.3.6.1. Użycie

wybierz akcję

Wybierz akcję z listy.

instaluj skrypty

Instaluje skrypty lua w darktable poprzez klonowanie repozytorium git, zawierającego skrypty. Polecenie git musi być zainstalowane, a ścieżka do niego znajdować się w zmiennej użytkownika. Po instalacji skryptów uruchamiany jest menedżer skryptów, udostępniający graficzny interfejs zarządzania skryptami.

Podczas następnego startu darktable moduł będzie nieaktywny, ponieważ skrypty zostały już zainstalowane.

przypomnij później

Moduł pojawia się co piąty restart darktable.

nie pokazuj ponownie

Kiedy darktable zostanie zrestartowane, moduł nie będzie już aktywny. Jeśli użytkownik zmieni zdanie i zechce skorzystać z modułu, musi przejść do ustawień ->opcje lua i odznaczyć pole "nie pokazuj ponownie".

wykonaj

Wykonuje wybraną akcję.