darktable page lede image
darktable page lede image

9.2. Lua API

API Lua darktable udokumentowane jest w jego własnej instrukcji ze szczegółowym opisem funkcj i struktur danych. Możesz pobrać instrukcję API ze strony darktable.