darktable page lede image
darktable page lede image

5.2.3. Położenia

W panelu położeń możesz tworzyć obszary lub lokalizacje i grupować je jak hierarchiczne etykiety. Możesz korzystać z symbolu potoku | dla wstawienia nowego poziomu, czyli grupy lokalizacji.

Położenie, jeśli jest wybrane, widoczne jest na mapie. Może mieć kształt okręgu, elipsy, kwadratu lub prostokąta. Każda lokacja jest zapisem w kolekcji geotagging pod etykietą tagged.

5.2.3.1. Użycie

kształt

Symbol okręgu lub prostokąta pozwala wybrać kształt dla nowych położeń.

nowe położenie / nowa lokalizacja podrzędna

Kiedy nie wybrano położenia, przycisk nowe położenie pozwala stworzyć położenie na najwyższym poziomie.

Jeśli wybrano położenie, dostępny klawisz nowa lokalizacja podrzędna pozwala w hierarchii wybrać lokalizację poniżej wybranej.

wyświetl wszystkie

Jeśli opcja jest aktywna, pokazuje wszystkie położenia, których centrum widoczne jest na mapie.

Dostępne akcje na liście położeń

LPM zaznacza / odznacza położenie. Jeśli położenie nie jest widoczne na mapie, mapa zostanie wyśrodkowana na nim.

Ctrl-LPM włącza tryb edycji nazwy położenia. Wciśnięcie Escape wychodzi z tego trybu bez zachowania zmian. Wciśnięcie Enter zapisuje zmiany.

PPM pokazuje submenu:

  • edytuj położenie

  • usuń położenie

  • Zaktualizuj taśmę filmu. Taśma zostanie wypełniona zdjęciami z danego położenia.

  • Przejdź do kolekcji (stołu podświetlanego). Przechodzi do stołu podświetlanego i otwiera odpowiednią kolekcję.

Czynności dostępne dla położeń na mapie

Kliknij LPM i przeciągnij kształt położenia dla dostosowania go. Użyj Ctrl-LPM lub Ctrl-Shift-LPM dla przeniesienia zdjęcia lub grupy zdjęć wewnątrz kształtu położenia.

Wewnątrz kształtu (ale nie nad zdjęciem) Scroll-Up lub Scroll-Down zmniejsza / zwiększa jego rozmiar. Shift-Scroll-Up i Shift-Scroll-Down zmniejsza / zwiększa jego szerokość. Ctrl-Scroll-Up lub Ctrl-Scroll-Down zmniejsza / zwiększa jego wysokość.

LPM na położeniu innym od aktualnego (z włączoną opcją "wyświetl wszystkie") wybiera to położenie.