darktable page lede image
darktable page lede image

Panele stołu podświetlanego

2.3. Panele stołu podświetlanego

2.3.1. Import

Ten panel służy do importu zdjęć do rolek filmowych. Możesz zaimportować cały folder, wciskając folder, lub pojedynczy plik, klawiszem obraz. Jeśli podłączono wspierany model, możesz z niego bezpośrednio zaimportować zdjęcia lub kontrolować go z poziomu darktable w trybie robienia zdjęć (tetheringu).

Zaimportowane zdjęcia są pogrupowane jako rolki filmu (p. Sekcja 2.2.1, „Rolki filmu”). Wszystkie rolki filmu dostępne są poprzez moduł kolekcji obrazów (p. Sekcja 2.3.2, „Kolekcja obrazów”). Jeśli ustawisz atrybut wyboru na rolkę filmu , zobaczysz listę dostępnych rolek filmu, która może być filtrowana przy użyciu pola teksowego, w celu szybkiego znalezienia poszukiwanej. Podwójne kliknięcie na rolce na liście otworzy ją na stole podświetlanym. Możesz kliknąć również elementy ostatnio używanych kolekcji (p. Sekcja 2.3.3, „Ostatnio użyte kolekcje”) w celu przejrzenia ostatnich, nad którymi pracowałeś.

2.3.1.1. Import z systemu plików

Możesz zaimportować albo pojedynczy obraz, albo cały folder. Zaimportowane zdjęcie(a) pojawią się na rolce filmu, nazywającej się jak folder systemu plików.

Kliknięcie na zdjęciu lub folderze otwiera okno wyboru pliku. Poruszając się w systemie plików, wybierz element do importu. W dolnej części okna znajdują się dodatkowe opcje importu.

Jak sugeruje nazwa opcji, zaznaczenie rekurencyjnie importuj katalogi zaimportuje zarówno obrazy z bieżącego katalogu, jak i wszystkich podkatalogów. Wykonywanie tego na dużej ilości plików nie jest zalecane i powoduje marnowanie zasobów. darktable wygeneruje miniatury dla wszystkich zdjęć, ale w pamięci podręcznej zachowa tylko ostatnie. W takim wypadku lepiej jest importować zdjęcia mniejszymi porcjami, tworząc pojedyncze rolki filmu.

Zaznaczenie pomijaj pliki JPEG jest dobrym wyborem, jeśli w importowanym folderze są takie pliki; jeśli np. aparat przechowuje pliki RAW+JPEG, wówczas dobrym wyjściem jest praca na samych RAWach, z pominięciem plików JPEG.

Możesz również zapisać niektóre metadane podczas importu; Sekcja 2.3.12, „Edytor metadanych” zawiera szczegółowy opis.

Importowanie folderu nie oznacza, że darktable skopiuje twoje zdjęcia do innego folderu. Oznacza to tylko tyle, że zdjęcia są widoczne na stole podświetlanym i mogą być wywoływane. Jeśli usuniesz zdjęcie albo folder z dysku po ich zaimportowaniu, darktable na zawsze utraci do niego dostęp. Import zdjęcia czy folderu do darktable nie oznacza zrobienia kopii zapasowej! Co więcej, darktable nie monitoruje zmian w systemie plików. Jeśli więc dodasz obraz do folderu po zaimportowaniu tego folderu do dartable, nowe zdjęcie nie będzie widoczne, dopóki samo nie zostanie zaimportowane.

2.3.1.2. Import z podłączonego aparatu

Kiedy aparat zostanie wykryty, pojawi się w panelu urządzeń. Po najechaniu kursorem nad zakładkę z etykietą aparatu wyświetli się dymek zawierający informację o modelu, wersji oprogramowania, itd. W zależności od wsparcia kamery, aktywne mogą okazać się przyciski z akcjami takie jak import z aparatu oraz robienie zdjęć.
Import z aparatu

Ta opcja wyświetli okno dialogowe importu, pokazując zdjęcia w aparacie, które można wybrać do importu na rolkę filmu w ciemni.

W oknie preferencji (p. Sekcja 8.2.2, „opcje sesji”) definiuje się katalog bazowy do przechowywania importowanych zdjęć oraz schemat nazewnictwa podkatalogów.

Zdjęcia z komputera (tethering)

Tethering używany jest do spięcia darktable z aparatem. Kiedy robisz zdjęcia, są one automatycznie importowane do darktable, przez co zyskujesz możliwość podglądu właśnie zrobionych obrazów. Możesz również ustawiać zdalne wyzwalanie, kontrolowanie liczby zdjęć i czasu pomiędzy ujęciami, a także parametry zdjęcia takie jak czas ekspozycji, przysłona i wiele więcej.

Jeśli twój aparat to wspiera, moduł tetheringu przełączy cię na widok robienia zdjęć z komputera. O tetheringu więcej mówi Rozdział 4, Robienie zdjęć (tethering).

2.3.1.3. Wspierane formaty plików

darktable skupia się na zarządzaniu i wywoływaniu plików raw z aparatów. Wspiera dużą liczbę formatów wejściowych od różnych producentów aparatów. Dodatkowo potrafi czytać zarówno obrazy o małym zakresie dynamicznym, jak i dużym zakresie dynamicznym – głównie dla celów wymiany danych pomiędzy darktable i innym oprogramowaniem.

darktable rozważy import pliku, jeśli ten będzie miał jedno z następująch rozszerzeń (wielkość liter nie ma znaczenia): 3FR, ARI, ARW, BAY, BMQ, CAP, CINE, CR2, CRW, CS1, DC2, DCR, DNG, GPR, ERF, FFF, EXR, IA, IIQ, JPEG, JPG, K25, KC2, KDC, MDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PFM, PNG, PXN, QTK, RAF, RAW, RDC, RW1, RW2, SR2, SRF, SRW, STI, TIF, TIFF, X3F.

Jeśli darktable został skompilowany ze wsparciem dla JPEG2000, rozpoznawane są również rozszerzenia J2C, J2K, JP2 oraz JPC.

Jeśli darktable został skompilowany ze wsparciem dla GraphicsMagick, poza standardowymi rozszerzeniami rozpoznawane są również BMP, DCM, GIF, JNG, JPC, JP2, MIFF, MNG, PBM, PGM, PNM i PPM.

Surowe pliki z aparatu

darktable odczytuje surowe pliki przy użyciu otwartoźródłowej biblioteki RawSpeed, oryginalnie napisanej przez Klausa Posta, a aktualnie utrzymywanej wewnątrz projektu darktable. Liczba wspieranych aparatów i formatów plików ciągle rośnie; kompletna ich lista jest poza zasięgiem tego podręcznika. Wspierane są najnowocześniejsze modele, a nowe dodawane są bardzo szybko. Poza aparatami Fujifilm X-Trans, darktable nie odczytuje zdjęć z aparatów z filtrem nie-Bayerowym (np. modele Sigmy z sensorem Foveon X3).

Pliki obrazów LDR

darktable natywnie odczytuje zwykłe pliki JPEG, ośmio- i szesnastobitowe PNG oraz ośmio- i szesnastobitowe pliki TIFF. Wspiera również JPEG2000, jeśli odpowiednie biblioteki były obecne podczas kompilacji. Ponadto, jeśli darktable został skompilowany z opcją wsparcia GraphicsMagick, do dyspozycji są również formaty GIF, Dicom DSM, inne egzotyczne odmiany TIFF, a także niektóre formaty z Sunowskiej rodziny przenośnych map xyz.

Zdjęcia HDR

darktable odczytuje pliki HDR, zapisane w formatach OpenEXR, RGBE oraz PFM.