darktable page lede image
darktable page lede image

8.3. Stół podświetlany

włącz zarządzanie kolorem zapisanych miniaturek

Jeśli aktywne, darktable tworzy miniaturki w ogólnej przestrzeni kolorów (AdobeRGB), żeby renderować je niezależnie od konkretnego monitora. Konwersja do przestrzeni kolorów monitora dokonywana jest przed wyświetleniem. Jeśli opcja jest nieaktywna, miniaturki są przechowywane bezpośrednio w przestrzeni kolorów monitora aktualnej podczas tworzenia i wyświetlane później bez dalszych korekcji (domyślnie włączone).

używaj półwymiarowego pliku raw zamiast wbudowanego podglądu JPEG

Zaznacz tę opcję, aby nie używać osadzonego w pliku RAW JPEGa, ale przetworzyć surowe dane. To jest wolniejsze rozwiązanie (domyślnie wyłączone).

liczba poziomów katalogów pokazywanych w listach

Liczba poziomów folderów do pokazania w nazwach rolek filmowych, licząc od prawej strony (domyślnie 1).

sortuj rolki filmów według

Ustawia porządek sortowania dla rolek filmów.

sortuj kolekcje od najnowszych do najstarszych

Zmienia domyślną kolejność list dla folderów, czasów i dat od najnowszej do najstarszej.

wysokiej jakości miniaturki od rozmiaru

Jeśli rozmiar miniaturek jest większy od tej wartości, będzie wygenerowany w wysokiej jakości, co jest lepsze, ale wolniejsze (domyślnie 720p).

separatory kategorii rozmiarów

Kategorie rozmiarów używane są do ustawiania różnych nakładek i wartości CSS, w zależności od rozmiaru miniaturki. Ustaw tu ograniczniki rozmiarów miniaturek, oddzielone przez "|".

Przykładowo "120|400" oznacza 3 kategorie miniaturek: 0px->120px, 120px->400px oraz >400px.

szablon rozszerzonej nakładki dla miniatur

Jeśli włączone, dodaje dodatkowe informacje do miniaturki, widoczne pod kursorem: nazwa zdjęcia, czas naświetlenia, przysłona, ogniskowa, ISO (domyślnie wyłączone).

szablon podpowiedzi dla miniatury (ustaw pusty, aby wyłączyć)

Definiuje schemat informacji dla tekstowego podsumowania miniaturki. Zostaw to pole puste, jeśli chcesz wyłączyć tekstowe podsumowania miniaturek. Podobnie jak w poprzednim wzoru, w podsumowaniach można używać predefiniowanych zmiennych. Zajrzyj na Sekcja 10.4, „Podstawienie zmiennych” po pełną listę obsługiwanych zmiennych.

używaj pojedynczego kliknięcia w panelu kolekcji

(domyślnie wył.) W trybie pojedynczego kliknięcia zaznaczasz zakres wartości bezpośrednio myszką.

rozwiń jeden moduł stołu podświetlanego na raz

Określa, jak wyświetlane są moduły stołu podświetlanego. Jeśli opcja jest aktywna, wówczas rozwinięcie modułu poprzez kliknięcie zwija aktualnie używany moduł. Jeśli chcesz rozwinąć moduł bez zwijania innych, użyj Shift-klik. Deaktywacja tej opcji zamienia działanie kliknięcia i Shift-kliknięcia (domyślnie wyłączone).

przewiń do modułów stołu podświetlanego podczas zwijania/rozwijania

Jeśli ta opcja jest aktywna, panel boczny stołu podświetlanego przesunie na górę moduł, który został właśnie rozwinięty bądź zwinięty (domyślnie włączone).

dwukrotne przyznanie oceny 1 gwiazdka nie wyzeruje oceny

Normalnie podwójne kliknięcie na gwiazdce ustawi na zdjęciu ocenę zero. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że drugie kliknięcie pozostawi ocenę bez zmian (opcja domyślnie wyłączona).

wyświetl paski przewijania w centralnym widoku

Określa, czy paski przewijania będą wyświetlane w centralnym oknie.