darktable page lede image
darktable page lede image

Podstawowe pojęcia stołu podświetlanego

2.2. Podstawowe pojęcia stołu podświetlanego

Ten rozdział wyjaśnia kilka podstawowych koncepcji, według których darktable organizuje zdjęcia na stole podświetlanym.

2.2.1. Rolki filmu

Podstawowa jednostka organizacji zdjęć w darktable to rolka filmu – rodzaj wirtualnego folderu. Ilekroć importujesz zdjęcia z dysku, są one organizowane w rolkę filmu, której nazwa wywodzi się od nazwy folderu. Ponowny import tego folderu doczyta tylko ewentualnie nowe zdjęcia do już istniejącej rolki; wcześniejsze zdjęcia z tej rolki pozostaną nietknięte.

Zwracamy uwagę na fakt, że import zdjęć do darktable nie obejmuje stworzenia ich fizycznej kopii. Dlatego też import folderu nie może być traktowany jako stworzenie kopii tego folderu.