darktable page lede image
darktable page lede image

Rozdział 2. Stół podświetlany

Stół podświetlany jest miejscem, z którego zarządzasz wszystkimi zdjęciami, ocenami, eksportem i robisz wiele innych rzeczy.

2.1. Przegląd

W centrum ekranu zdjęcia pokazywane są jako miniaturki, otoczone ramką. Kiedy kursor znajduje się nad zdjęciem, na okalającej ramce wyświetlany jest ranking zdjęcia i kolorowe etykiety, a także wskaźnik informujący, czy zdjęcie zostało zmodyfikowane w widoku ciemni. Kiedy kursor znajduje się nad ramką zdjęcia, w lewym panelu informacje o obrazie pokazuje się również informacja o zdjęciu w postaci zapisów EXIF czy metadanych.

Poniżej znajdziesz listę zadań, które możesz wykonać, kiedy kursor myszki znajdzie się nad ramką zdjęcia. Tabela pokazuje listę skrótów klawiszowych i dostępne akcje.

0 – 5 ustaw ocenę zdjęcia; kiedy zdjęcie ma jedną gwiazdkę i naciskasz klawisz 1 , ze zdjęcia usuwana jest ocena. Naciśnięcie R odrzuca zdjęcie.
F1 – F5 ustaw kolorową etykietę
Ctrl-C kopiuj historię
Ctrl-V wklej skopiowaną historię
D otwórz w widoku ciemni dla wywołania
W maksymalnie powiększ obraz, kiedy klawisz jest wciśnięty
Ctrl-W maksymalnie powiększ obraz i pokaż obszary ostrości

Przycisk "ukryj nakładki zdjęcia" , zlokalizowany w górnym panelu, przełącza stałe wyświetlanie gwiazdkowych ocen i wskaźników zmian w pliku na wszystkich miniaturkach. Domyślnie te nakładki są widoczne tylko na miniaturce pod kursorem myszy. Przycisk nakładki jest również dostępny w innych widokach, gdzie analogicznie wpływa na widok rolki filmu (p. Sekcja 1.2.3, „Rolka filmu” i Sekcja 3.3.11.8, „Rolka filmu”).

Wciśnięcie klawisza w prawej części dolnego panelu pozwala zdefiniować profil barwny twojego monitora. Możesz ustawić go albo jako profil wyświetlacza systemowego (domyślnie) i pozwolić darktable odpytać profil wyświetlacza systemowego, albo ustawić go na jeden z profili ICC, znajdujących się w $DARKTABLE/share/darktable/color/out i $HOME/.config/darktable/color/out. Zmienna $DARKTABLE oznacza katalog instalacji darktable, a $HOME – twój katalog domowy. Więcej szczegółów zawiera Sekcja 3.2.6, „Zarządzanie kolorem”.

Na środku dolnego panelu masz możliwość wyboru różnych układów interfejsu.

2.1.1. Menedżer plików

To jest domyślny tryb podglądu miniaturek zdjęć.

W tym widoku masz możliwość zmiany liczby zdjęć w każdym rzędzie, używając suwaka obok opcji widoków lub poprzez Ctrl+(kółko myszy). Przy pomocy kółka myszy możesz również poruszać się po swojej kolekcji.

W obrębie kolekcji możesz poruszać się w lewo/prawo/górę/dół, używając ←/→/↑/↓. Wciśnięcie G w trybie menedżera plików przeniesie cię na początek, Shift-G na koniec, PageUp jedną stronę w górę, a PageDown – jedną stronę w dół.

Zdjęcie pod wskaźnikiem zaznaczasz LPM na jego miniaturce lub naciskając klawisz Return. Kilka kolejnych obrazów zaznaczasz, klikając na pierwszym z nich, a następnie Shift-klik na ostatnim. Zdjęcia można dodawać bądź usuwać z zaznaczenia poprzez Ctrl-klik na poszczególnych miniaturkach lub naciskając Spację.

Do odnalezienia się w kolekcji służą wskaźniki na brzegach okna: lewy/prawy dla określenia pozycji.

2.1.2. Powiększany stół podświetlany

Powiększany stół podświetlany dziedziczy sporo ustawień menedżera plików, z kilkoma zauważalnymi zmianami:

Przewijaj kółkiem myszy, żeby powiększyć lub zmniejszyć widok zdjęć. Przytrzymywanie LPM podczas przewijania pozwala na poruszanie się wewnątrz kolekcji.

Do odnalezienia się w kolekcji służą wskaźniki na brzegach okna: lewy/prawy i góra/dół dla wskazania pozycji odpowiednio w pionie i poziomie.

2.1.3. Układ selektywny

Układ selektywny pozwala wyświetlać zdjęcia obok siebie w celu łatwego ich porównania. Do dyspozycji są dwa tryby, różniące się liczbą prezentowanych jednocześnie zdjęć: tryb stały oraz tryb dynamiczny.

W układzie selektywnym możesz przełączać się pomiędzy jego dwoma trybami klawiszem <.

2.1.3.1. Tryb stały

W trybie selektywnym liczba zdjęć do wyświetlenia jest zawsze taka sama, niezależnie od wielkości zaznaczenia. Ustalasz ją suwakiem na dolnym panelu, blisko wyboru trybów.

W tym trybie poruszasz się pomiędzy wybranymi zdjęciami. Jeśli nie wybrałeś zdjęć lub wybrane jest tylko jedno, do dyspozycji masz wszystkie zdjęcia.

Domyślną kombinacją klawiszy, uruchamiającą układ selektywny, jest X.

2.1.3.2. Tryb dynamiczny

W trybie dynaminczym wyświetlane są wszystkie zaznaczone zdjęcia. Jeśli nie wybrano żadnego (lub gdy wybrane jest tylko jedno), użyta jest ostatnia wartość z trybu stałego.

Domyślny skrót klawiszowy dla wyboru trybu selektywnego z trybu dynamicznego to Ctrl+X.

2.1.3.3. Powiększenie i przesuwanie

Będąc w układzie selektywnym, możesz powiększać i przesuwać powiększone fragmenty, żeby przyjrzeć się szczegółom. Zdjęcia mogą być powiększane do 100%.

Użyj Ctrl+(rolka myszy), żeby powiększać/zmniejszać zdjęcia. LPM + przeciągnięcie pozwoli ci poruszać się w obrębie powiększonego zdjęcia.

Domyślnie powiększenie i jego przesuwanie są zsynchronizowane pomiędzy wszystkimi widocznymi zdjęciami. Jeśli chcesz wykonać którąś z tych akcji dla pojedynczego zdjęcia, w ich trakcie przytrzymaj Shift.

W zwiększeniu wydajności podczas ładowania powiększonych zdjęć pomoże włączenie opcji przechowywania pełnego podglądu na dysku (p. Sekcja 8.8, „CPU / GPU / pamięć”). Pamiętaj, że może to zabrać sporo miejsca...

2.1.4. Pełny podgląd

Przytrzymując klawisz W, zyskujesz dostęp do pełnego podglądu pliku spod kursora. Opcja ta jest przydatna do szybkiego przeglądu jakości zdjęć podczas ich oceny i selekcji.

Przytrzymywanie kombinacji Ctrl-W przybliża maksymalnie obraz, dodatkowo aktywując analizę ostrych obszarów, wskazującą wyostrzone obszary na zdjęciach. Są one zaznaczone czerwoną obwódką – im większa intensywność koloru, tym lepsza ostrość. W przypadku niewykrycia obszaru z wysoką ostrością, darktable niebieskim kolorem wskaże obszary z ostrością umiarkowaną. Narzędzie to działa tylko wtedy, kiedy obraz wejściowy zawiera osadzoną miniaturę JPEG, co jest powszechne w większości plików raw.

Czasami wciśnięcie W lub Ctrl-W nie daje natychmiastowego efektu – należy wtedy kliknąć na środku obrazu i ponowić wciśnięcie odpowiedniego klawisza.

Widok w pełni powiększonego obrazu z wciśniętym klawiszem Ctrl+W, pokazujący ostre obszary w kadrze. Detekcja ostrości bazuje na osadzonym pliku JPEG z oryginalnego pliku raw, niezależnym od przetwarzania w darktable.

Jeśli chcesz pozostawić podgląd pełnoekranowy bez konieczności wciskania W, możesz skorzystać z trybu przypiętego podglądu klawiszami Alt+W lub Ctrl+Alt+W z wykrywaniem ostrości. W trybie przypiętego podglądu możesz powiększać i przesuwać podgląd tak samo, jak w układzie selektywnym (p. Sekcja 2.1.3.3, „Powiększenie i przesuwanie”).