darktable page lede image
darktable page lede image

skróty klawiszowe dla wielu instancji

8.10.3. skróty klawiszowe dla wielu instancji

Kiedy istnieje wiele instancji modułu, ta opcja określa regułę kolejności, w której skrót będzie stosowany do instancji.

preferuj rozwinięte instancje

Jeśli istnieją rozwinięte instancje, ignoruje instancje zwinięte.

preferuj włączone instancje

Jeśli istnieją aktywne instancje, ignoruje instancje nieaktywne.

preferuj niezamaskowane instancje

Jeśli istnieją niemaskowane instancje, ignoruje instancje maskowane.

kolejność wybierania

Stosuje skrót w oparciu o jego pozycję w sekwencji.