darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.5. Informacje o obrazie

Ten panel pokazuje informacje, osadzone w danych Exif zdjęcia. Kiedy umieścisz kursor nad miniaturką, darktable zaktualizuje ten widok, wyświetlając informację o zdjęciu znajdującym się pod kursorem. Ten panel dostępny jest również w widokach ciemni, robienia zdjęć (tetheringu), mapy oraz wydruku.