darktable page lede image
darktable page lede image

2.2.6. Grupowanie zdjęć

Grupowanie zdjęć pomaga w utrzymaniu hierarchii i przejrzystości kolekcji twoich zdjęć w widoku stołu podświetlanego.

Można łączyć zdjęcia w grupy poprzez zaznaczenie ich, a następnie kliknięcie przycisku zgrupuj w panelu wybranych zdjęć (Sekcja 2.3.8, „Wybrane zdjęcia”), albo naciskając Ctrl-G. Analogicznie można również usuwać zaznaczone zdjęcia z grupy, klikając przycisk rozgrupuj lub kombinację klawiszy Shift-Ctrl-G. Zdjęcia powstałe poprzez duplikowanie istniejących są grupowane automatycznie. Jeśli importujesz zdjęcia z aparatu bądź systemu plików, obrazy z taką samą nazwą, ale różnymi rozszerzeniami (np. IMG_1234.CR2 i IMG_1234.JPG) również sformują grupę.

Zdjęcia należące do grup oznaczone są symbolem w miniaturkach.

Przycisk grupy w górnym panelu widoku stołu podświetlanego włącza lub wyłącza grupowanie. Kiedy grupowanie jest wyłączone, każde zdjęcie wyświetlane jest jako oddzielna miniaturka. Kiedy grupowanie jest włączone, zdjęcia w grupie są zwinięte, czyli reprezentowane przez pojedynczą miniaturkę. Widoczna miniaturka nosi nazwę nagłówka grupy. Klikając na symbol na miniaturce grupy, rozwijamy tylko tę grupę; jeśli rozwiniesz inną grupę, poprzednia zostanie zwinięta. Aby zwinąć już rozwiniętą grupę, kliknij symbol na jej nagłówku.

Rozwinięta grupa w trybie menedżera plików stołu podświetlanego oznaczona jest pomarańczową ramką, pojawiającą się zaraz, kiedy tylko kursor myszy znajdzie się nad jednym ze zdjęć.

Możesz określić, które zdjęcie będzie nagłówkiem grupy przy rozwiniętym widoku grupy, wciskając klawisz na odpowiednim zdjęciu. Symbol ten jest widoczny tylko wtedy, kiedy grupowanie jest włączone, więc żeby zmienić nagłówek grupy, musisz najpier uaktywnić tryb grupy, następnie rozwinąć grupę, którą chcesz zmienć, i dopiero wtedy wcisnąć klawisz na pożądanym obrazie.

Jeśli zwiniesz grupę zdjęć i przejdziesz do trybu ciemni (klikając miniaturkę), do edycji zostanie otwarty nagłówek grupy.

Grupy zdjęć są wygodną formą ochrony istniejącej historii przed wprowadzeniem niezamierzonych zmian. Przypuśćmy, że skończyłeś właśnie pracę ze zdjęciem i chcesz zachować jego aktualną wersję; wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć zdjęcie, wcisnąć przycisk zduplikuj w panelu wybrane zdjęcia i upewnić się, że grupowanie jest włączone i że grupa jest zwinięta. Teraz, ilekroć otworzysz nagłówek grupy w ciemni, zmienisz tylko nagłówek grupy. Duplikat pozostanie niezmieniony.

Zwróć uwagę, że wspomniane duplikowanie zdjęć generuje jedynie duplikat historii, przechowywany w kolejnym, małym pliku XMP. Wciąż masz do czynienia z tylko jednym plikiem raw, więc nie tracisz miejsca na dysku.