darktable page lede image
darktable page lede image

3.3.4. Historia

Historia operacji przedstawia każdą zmianę stanu (aktywację/deaktywację) każdego modułu. Tutaj możesz wybrać punkt w historii, aby wrócić do punktu w pracy nad zdjęciem. Jeśli po tym aktywujesz nowy moduł lub zmienisz parametr modułu, wszystkie moduły powyżej wybranego punktu zostaną odłączone.

Uwaga: aktywacja modułu przy użyciu skrótów klawiszowych odłączy wszystkie moduły powyżej aktualnie wybranego. W ten sposób bardzo łatwo stracić swoją całą pracę ze zdjęciem!

Od wersji 2.0 darktable można bezpiecznie wyjść z programu, wyjść z trybu ciemni lub przełączyć sie na inne zdjęcie z wybranym wcześniejszym stanem w panelu historii. Historia pozostanie niezmieniona. Kiedy wrócisz do zdjęcia, panel historii będzie w stanie, w jakim był przed pozostawieniem go.

Wciśnięcie przycisku skompresuj historię tworzy najkrótszą historię, tworzącą bieżące zdjęcie, która odłącza zbędne elementy historii. Polecenie to odłącza również wszystkie moduły powyżej aktualnie wybranego.

Wciśnięcie przycisku skompresuj historię przy wciśniętym klawiszu Ctrl obcina historię bez jej kompresji, tzn. odłącza wszystkie moduły powyżej aktualnie wybranej pozycji bez kasowania przestarzałych pozycji w reszcie historii.

Przesunięcie kursora nad dowolną pozycję historii pokaże szczegółową listę zmian w module w porównaniu do jego poprzedniego lub domyślnego stanu. Pomaga to wyśledzić zmiany niechciane bądź powodujące niezamierzone efekty. Pomaga oszczędzić czas szczególnie w pracy z modułami z wieloma kartami lub z ustawieniami masek parametrycznych.

Przycisk po prawej stronie pozwala utworzyć nowy styl dla zastosowania bieżącej historii do innych zdjęć. Pierwsza linia wyskakującego okna służy do nadania nazwy stylowi, a druga do opisu dla wyszukiwania. Pojawia się również pytanie o elementy historii, które zamierzasz dołączyć do stylu.

Stworzonymi stylami możesz później zarządzać i stosować je do innych zdjęć poprzez panel stylów (p. Sekcja 2.3.10, „Style”).