darktable page lede image
darktable page lede image

2.3.11. Geotagowanie

Użyj tego panelu do importu i zastosowania danych śledzących GPX na wybranych plikach. Możesz też ręcznie geotagować zdjęcia z poziomu widoku Mapa (p. Rozdział 5, Mapa).

2.3.11.1. Użycie

Odbiornik GPS oblicza swoją bieżącą pozycję w oparciu o informację, otrzymywaną z satelity, i zapisuje ją w pliku GPX – razem z aktualną datą i czasem. Dane Exif zdjęć zawierają również znacznik czasu, brany z ustawień aparatu. darktable bierze znacznik czasu ze zdjęcia, ustala pozycję z tamtego okresu na podstawie pliku GPS, i zapisuje koordynaty (dł. geogr. / szer. geogr. / wys. npm) w bazie oraz pliku pobocznym XMP.

Tutaj mogą pojawić się dwa problemy. W porównaniu do odbiorników GPS, większość aparatów nie rejestruje dokładnego czasu. Po drugie, czas zapisany w danych Exif nie zawiera strefy czasowej. Większość ludzi ustawia swoje aparaty na czas lokalny, podczas gdy urządzenia GPS przechowują czas jako UTC (Universal Time, Coordinated), czyli strefę czasową Greenwich (Londyn). Jeśli strefy czasowe aparatu i pliku GFX różnią się, wyliczona lokalizacja może być nieprawidłowa.

Jeśli twoje zdjęcie przechowuje już znacznik czasowy UTC, możesz bezpośrednio zastosować dane GPX bez dalszych korekt.

W przeciwnym przypadku należy zastosować dwa etapy w celu skorelowania czasu aparatu i trackera GPS, offset i strefę czasową.

W celu naprawienia odchyłki aparatu możesz ją albo skorygować ręcznie w polu offsetu, albo pozwolić darktable na skalkulowanie jej. Potrzebujesz tylko zdjęcia z rzetelnie ustawionym czasem.

Może to być jakikolwiek precyzyjny zegar lub (jeszcze lepiej) czas na twoim urządzeniu GPS (normalnie pokazuje czas lokalny, choć przechowuje czas uniwersalny).

Kiedy plik jest już wybrany, możesz kliknąć na przycisku szkła powiększającego, darktable wyświetli wtedy pole tekstowe. Wprowadź czas, widniejący na obrazie. W efekcie otrzymasz różnice pomiędzy wprowadzonym czasem a odczytanym z danych Exif.

Teraz możesz zaznaczyć wszystkie zdjęcia do geotagowania i kliknąć przycisk "zastosuj" (aktualnie reprezentowany przez znak zaznaczenia). To zmieni czas w wewnętrznej bazie darktable dla tych zdjęć, więc zobaczysz zmianę w module informacji o obrazie po lewej stronie.

Teraz możesz zastosować ścieżkę GPX. Kliknij odpowiedni przycisk i znajdź plik GPX. Przed zatwierdzeniem tego okna wybierz na rozwijalnej liście odpowiednią strefę czasową dla swojego aparatu.

Jeśli kiedykolwiek pomylisz się z wyborze strefy czasowej, możesz po prostu wrócić i ponownie użyć pliku GPX z inną strefą czasową.