darktable page lede image
darktable page lede image

5.2.2. Wyszukaj położenie

Moduł wyszukania położenia jest używany do znalezienia położenia na mapie. Do działania wymaga podłączenia do internetu.

Wpisz miejsce lub adres i naciśnij Enter, a pokaże się lista wyników. Kliknięcie na którymś z rezultatów przybliży na nim mapę. Dodatkowo dokoła tej lokacji pokaże się ramka oraz zostanie wyświetlony znacznik z lokalizacją. Przeciągnij teraz zdjęcia z rolki filmu w dole ekranu do lokalizacji na mapie. Współrzędne GPS zostaną osadzone w danych obrazu.